Võrtsjärve IX talimängud Riidajas lastele

Väljasõit Leie Põhikooli juurest kell 8.15
mälumäng
1. Marten Hämäläinen 5. kl
2. Moonika Lembavere 6. kl
3. Grete Sass 7. kl
4. Kalmer Keerup 8. kl
5. Triin Randmer 9. kl

lauatennis
1. Karmo Ilmjärv 9. kl
2. Kristin Lass 8. kl

murdmaajooks
1. Janari Türkson 7. kl
2. Heimar Vaht 9. kl

IX Võrtsjärve Talimängud lastele

EESMÄRK JA ÜLESANNE

1. Jätkata traditsioonilist spordiüritust ning kaasata selles osalema seitsme Võrtsjärve-äärse valla koolide lapsi.
2. Süvendada lastes tervet ellusuhtumist ja sportlikku eluviisi.
3. Selgitada paremusjärjestus programmis olevatel võistlusaladel.
4. Hoida Võrtsjärvega piirnevate valdade ühistegevuse traditsioone.

AEG JA KOHT

IX Võrtsjärve Talimängud lastele toimuvad 27.02.2015 Riidaja Põhikoolis ja Riidaja Kultuurimajas.

JUHTIMINE JA KORRALDAMINE

1. Mängude ettevalmistamist ja läbiviimise üldjuhtimist teostab Põdrala Vallavalitsus, esindaja vallavanem Aivar Uibu, tel 7679730, email Aivar@podrala.ee.
2. Talimängud viiakse läbi Põdrala Vallavalitsuse poolt moodustatud korraldustoimkonna ja kohtunikekoguga.
3. Korraldustoimkonda juhib ja juhendi koostas Mati Rõõm, tel 5268609, emailMati@podrala.ee.
4. Korraldustoimkonda kuuluvad:
Ave Rõõm, Riidaja Põhikooli direktor, tel 7679740
Anne Jaakson, Riidaja kultuurimaja administraator, tel 5341310

OSAVÕTJAD

1. Võrtsjärve talimängudele kutsutakse kõikide Võrtsjärve-äärsete valdade (Põdrala, Puka, Rõngu, Rannu, Tarvastu, Kolga-Jaani, Viljandi) koolide võistkondi.
2. Võistlejal on õigus osaleda mitmel spordialal, kui seda võimaldab ajakava.
3. Igal võistkonnal on õigus osaleda ainult ühe valla võistkonnas.

REGISTREERIMINE

1. Võistelda saavad ainult vallavanema või kooli direktori poolt kinnitatud registreerimislehel olevad võistlejad.
2. Registreerimislehel alade kaupa ära märkida lapse nimi ja sünniaasta.
3. Võistlejate registreerimislehed tuleb tuua hiljemalt 15 minutit ennem võistluspäeva algust mandaatkomisjoni, mis asub Riidaja koolis (välja arvatud suusatamine).

IXVÕRTSJÄRVE TALIMÄNGUDE PROGRAMM(27.02.2015)

Ala Võistluse algus Toimumiskoht
Mandaatkomisjon töötab 9:30 – 10:00 Riidaja koolis
Avamine 10:00 Riidaja kooli ees
Suusatamine 11:00 Riidaja kooli juures (Tõrvas)
Lauatennis 10:30 Riidaja kultuurimajas
Tänavakorvpall 10:30 Riidaja kooli võimlas
LÕUNA 12:00 – 14:00 Riidaja kooli sööklas
Kelgutamine 11:00 Riidaja kooli juures
Kombineeritud teatevõistlus 12:00 Riidaja kooli juures
Mälumäng 14:00 Riidaja kultuurimajas

Mälumäng
Osavõtjad:
Võistkond on viieliikmeline. Võistkonda tohivad kuuluda 5.,6.,7.,8. ja 9. klassist üks õpilane. Esitatakse 25 küsimust. Teemadeks on Võrtsjärv, ajalugu, sport, kirjandus, kunst ja varia.

Lauatennis
Osavõtjad:
Võistkonnas on üks poiss ja üks tüdruk (sündinud 1998. aastal või hiljem). Kõik kohtumised peetakse 11 punktini ja „parem kolmest“. Mängitakse turniiri süsteemis, poisid mängivad omavahel ja tüdrukud omavahel. Võistkondliku paremusjärjestuse määramisel liidetakse kohapunktid ja nende võrdsuse korral annab eelise parem tüdruku kohapunktide arv. Kohapunktid jagunevad järgmiselt: I koht 10 punkti, II koht 8punkti, III koht 7 punkti jne. (Võistlusvahendid peavad võistlejatel endil olema!)

Kelgutamine
Osavõtjad:
Võistkonda kuuluvad 2004. aastal ja hiljem sündinud lapsed, kolm poissi ja kolm tüdrukut. Võisteldakse tänapäevaste tõukekelkudega teatesõiduna aja peale. Kelgud võistlusteks antakse korraldaja poolt.

Suusatamine
Osavõtjad:
Võistlevad tüdrukud ja poisid, kes on sündinud 1998. aastal või hiljem.

Vanuseklassid:
Vanem vanuseklass – tüdrukud ja poisid sünniaastatega 1998- 1999. Distants 4 km.
Noorem vanuseklass – tüdrukud ja poisid sünniaastatega 2000 ja hiljem. Distants 2 km.
Sõidetakse vabas tehnikas. Punktiarvestusse läheb vallal iga vanuseklassi kolme parema suusataja tulemus, kusjuures järgnevad võistlejad punkte kinni ei hoia. Punktid kõikides vanuseklassides jagunevad järgmiselt:I koht 30, II koht 27, III koht 25, IV koht 24 jne.

Teatesuusatamine
Võistkonnad on neljaliikmelised: üks tüdruk ja üks poiss vanemast vanuserühmast(sünniaastatega 1998-1999) ja üks tüdruk ja üks poiss nooremast vanuserühmast (sünniaastaga 2000 ja hiljem).

Alustab noorema vanuserühma tüdruk, siis noorema vanuserühma poiss, seejärel vanema vanuserühma tüdruk ja lõpetab vanema vanuserühma poiss.
Sõidetakse ühisstardist vabas tehnikas.

Võistkondlikku arvestusse arvestatakse punktid järgmiselt:I koht 50 punti, II koht 45 punkti, III koht 40 punkti jne.
Suusavõistluse võistkondlik paremusjärjestus selgub kui liidetakse valla individuaalvõistlejate ja teatesuusatamises saadud kohapunktid. Kohapunktide võrdsuse korral otsustab paremusjärjestuse parem koht teatesuusatamises.
Suusavõistlustel vastutab iga osavõtja ise oma tervisliku seisundi eest!

Suusatajad palume registreerida nimeliselt hiljemalt 26. veebruariks kella 12.00 emailile Mati@podrala.ee.

Tänavakorvpall
Osavõtjad:
Osalevad poisid sünniaastaga1998 või hiljem.
Mängitakse 3×3 ühe korvi all, võistkonnas on neli liiget, mänguaeg 8 minutit või kuni 11 punktini.

Kombineeritud teatevõistlus
Osavõtjad:
Osalevad poisid ja tüdrukud, kes on sündinud 2002 või hiljem. Võistkonnas on kuus liiget. Võistlusalad sõltuvad ilmastikust ja täiendav info saadetakse hiljemalt 25. veebruariks kella 12.00.

AUTASUSTAMINE

Autasustamine toimub pärast mälumängu Riidaja kultuurimajas.

MÄNGUDE MAJANDAMINE

Mängude majandamise korraldab Põdrala Vallavalitsus. Osalevad vallad tasuvad mängude osalustasu 350 eurot. Ühe mängudes osaleva lapse eest tasub omavalitsus lisaks osalustasule 2 eurot. Toitlustamine toimub Riidaja kooli sööklas. Sööjate arv kinnitatakse hiljemalt 25. veebruariks kella 12.00 emailile Saima@podrala.ee või Mati@podrala.ee.

LOOSI JÄRJEKORD

1. Rannu.
2. Tarvastu
3. Põdrala
4. Puka
5. Rõngu
6. Viljandi
7. Kolga-Jaani

Aivar Uibu
Põdrala vallavanem