VII Võrtsjärve Talimängud lastele, Rannus

VII Võrtsjärve talimängud lastele Rannus

VII Talimängud lastele toimuvad 06.02.2013 Tartumaal Rannu vallas Rannu alevikus. Kõik tegevused toimuvad Rannu koolis, Rannu Rahvamajas ja selle ümbruses.
Valda esindavad:
 Lume/jääkuju
1. Laura Lorup 2. kl
2. Moonika Lembavere 4. kl
3. Riina Saksniit 7. kl
4. Hanna Maria Tootsi 9. kl
5. Tauri Dimitrijev 9. kl
juhendaja õp Tiina Grünberg
Mälumäng
1. Grete Sass 5. kl
2. Kalmer Keerup 6. kl
3. Triin Randmer 7. kl
4. Erki Liiv 8. kl
5. Marleen Jõgi 9. kl
Suusatamine (T-nooremad)
1. Kristin Lass 6. kl
Lauatennis
1. Ene-Ly Aasna 9. kl
2. Jarmo Ilmjärv 9. kl
Saalijalgpall
1. Heimar Vaht 7. kl
2. Erki Liiv 8. kl
3. Jaanus Vaht 9. kl

OSAVÕTJAD:

1. Võrtsjärve talimängudele kutsutakse kõiki Võrtsjärve äärsete valdade (Põdrala, Puka, Rõngu, Rannu, Tarvastu, Kolga-Jaani, Viiratsi) võistkondi.
2. Võistlejal on õigus osaleda mitmel spordialal,kui seda võimaldab ajakava.
3. Igal võistkonnal on õigus osaleda ainult ühe valla võistkonnas.
4. Võistkonnas võib olla võistleja ainult oma valla koolist.

REGISTREERIMINE:

1. Võistelda saavad kooli direktori poolt kinnitatud registreerimislehel olevad võistlejad.
2. Registreerimislehel ära märkida ka vanused.
3. Võistlejate registreerimislehed tuleb tuua hiljemalt 15 minutit ennem võistluste algust mandaatkomisjoni. ( Asub Rannu koolis)

VII Laste Võrtsjärve mängude programm 06.02.2013

Ala, võistluste algus, koht

*  Mandaatkomisjon töötab 9:30 – 10:00
* Avamine 10:00 Rannu kooli ees
* Suusatamine 11.00 Rannu alevikus
* Lauatennis 10.30 Rannu koolis
* Saalijalgpall 10:30 Rannu kooli võimla
* Võistkondlik kabe 10:30 Rannu koolis
* Lumekuju/Jääkuju 10:30 – 13:30 Rannu kooli esine/tagune plats
* LÕUNA 12:00 – 14:00 RANNU KOOLI SÖÖKLA
* Kelgutamine 12:00 Rannu alevikus
* Uisutamine 12:00 Rannu kooli taga asuval platsil
* Mälumäng 13:00 Rannu Rahvamaja
* AUTASUSTAMINE  toimub peale mälumängu Rannu Rahvamajas

1. Mälumäng
Võistkond on 5-liikmeline. Võistkonda tohivad kuuluda 5,-6-,7-,8-ja 9-ndast klassist üks õpilane. Esitatakse 25 küsiust – teemadeks on Võrtsjärv, ajalugu, sport, kirjandus, kunst ja varia, muusika.

 2.Lauatennis
Võistkonnas on 1 poiss ja 1 tüdruk. (sünd. kuni 1997) . Täpsem võistlussüsteem selgub kohapeal enne võistluste algust koostöös võistkondade esindajate ja peakohtunikuga. (Võistlusvahendid peavad võistlejatel endil olema!)

3. Kelgutamine
Võistkonda kuuluvad 2002 a. ja hiljem sündinud lapsed. Võistkonna suurus on 3 poissi ja 3 tüdrukut. Võisteldakse aja peale. Kelgud võistlusteks antakse korraldaja poolt.

4. Saalijalgpall
Võistkonna suurus maksimaalselt 7 liiget + treener. Mängima on lubatud 2000 a.sündinud ja nooremad poisid. Võistkonnas võib olla üks mängija,kes on sündinud 1999 aastal. Väljakul 3+1. Lubatud edasi-tagasi vahetused.Kollase kaardi saanud mängija peab istuma 2 minutit karistusaja. Turniiri süsteem selgub kohapeal.

5. Uisutamine
Võistkonna suurus 2 poissi ja 2 tüdrukut. Võistlema on lubatud 1996 a. Ja hiljem sündinud võistlejad.  Võisteldakse võistkonnana teatesõidus (poiss-tüdruk-poiss-tüdruk). Poiss sõidab 3 ringi ja tüdruk 2 ringi.  Paremusjärjestuse määrab välja sõidetud aeg.

 6. Lumekuju
Võistkonna suurus 5 liiget. Võistelda saavad 1996 a. Ja hiljem sündinud.  Lumekuju meisterdamiseks on aega kella 10:30 – 13:30. Teemaks on Võrtsjärv. Paremusjärjestuse määravad zürii liimed, kelleks on valdade koolide esindajad. Punktide andmisel ei saa anda punkte enda vallale. Hinnatakse 7 palli süsteemis.

7. Võistkondlik Kabe
Võisteldakse turniiri süsteemis,kus osaleb 2 poiss ja 1 tüdruk. Mängu pikkuseks on maksimaalselt 10 minutit. Kui selle aja jooksul ei selgu võitjat,loetakse võitjaks mängija,kellel on rohkem nuppe mänguväljakul. Mängu võidab võistkond,kes on kogunud rohkem võite (punkte). Täpsem võistlussüsteem selgub kohapeal olenevalt võistkondade arvust.

8. Suusatamine
Osavõtjad: tüdrukud ja poisid 1996.a. ja hiljem sündinud
Vanuseklassid:
Vanem vanuseklass – tüdrukud ja poisid s. 1996.- 1999. aastal sündinud
Noorem vanuseklass – tüdrukud ja poisid s. 2000 ja hiljem sündinud

Igast vallast on maksimaalne suusatajate arv 8.
Vanemas vanuserühmas kuni 2 tüdrukut ja kuni 2 poissi
Nooremas vanuserühmas kuni 2 tüdrukut ja kuni 2 poissi
Individuaalselt võisteldakse mõlemas vanuserühmas sprindidistantsil (kuni 400m) vabas tehnikas. Sõltuvalt osavõtjate arvust – ajasõit, veerandfinaalid, poolfinaalid, finaalid

I koht vanuseklassis 25 punkti, II koht 23 punkti, III koht 22 punkti jne.
Võistkondlikku arvestusse igast vanuseklassist valla kahe tüdruku ja kahe poisi kohapuntid
(kokku kuni 8 tulemuse kohapunktide summa)

 Teatesuusatamine
Võistkonnad 4 liikmelised:  üks tüdruk ja üks poiss vanemast vanuserühmast(1996.-1999.a.s.) ja üks tüdruk ja üks poiss nooremast vanuserühmast (2000.a. ja hiljem s.)

Alustab noorema vanuserühma tüdruk, siis noorema vanuserühma poiss, vanema vanuserühma tüdruk ja lõpetab vanema vanuserühma poiss.

Sõidetakse ühisstardist vabas tehnika, ühe etapi pikkus kuni 400m.

Võistkondlikku arvestusse I koht 50 punti, II koht 46 punkti, III koht 44 punkti jne. Suusavõistluse võistkondlik paremusjärjestus selgub kui liidetakse valla individuaalvõistlejate ja teatesuusatamises saadud kohapuntid. Kohapunktide võrdsuse korral otsustab parem koht teatesuusatamises.