Üleriigiline 4. kl võistlusmäng

Meie kooli neljandikud osalesid Tartu Tamme Gümnaasiumi poolt korraldatud üleriigilisel võistlusmängul “Töö kiidab tegijat”. Tänukaardi osaliseks said Hannabel Dreving, Karolin Puranen, Kristin Lass, Kalmer Keerup ja õpetaja Tiina Grünberg