Üleminekueksam, 7. kl; 8. kl

hindeline arvestus 7. klass:
eesti keel keel 9.00 (8 õpil), emakeele kl
eesti keel keel 9.00 (2 õpil), emakeele kl

eksam 8. klass
keemia kell 9.00 (6 õpil), loodusainete kl
loodusõpetus kell 9.00 (1 õpil) LÕK, loodusainete kl
bioloogia kell 9.00 (1 õpil), loodusainete kl
ühiskonnaõpetus kell 9.00 (1 õpil), loodusainete kl
inglise kee, kirjalik osa l kell 9.00 (1 õpil), loodusainete kl
inglise keel, suuline osa kell 11.00, võõrkeelte kl