Töövarjupraktika

21.-29. jaanuarini sooritas Tartu Ülikooli II kursuse tudeng (tulevane loodusainete õpetaja),  meie kooli vilistlane Maia-Liisa Suigusaar töövarjupraktika. Praktika käigus vaatles praktikant erinevaid tunde ja sai abiõpetajana ka ise bioloogia ja geograafia tunde anda. Maia-Liisat juhendas õpetaja Astra Aavik.