Tarkusepäev

Õppeaasta 2011/2012 algas kooliperele piduliku aktusega. 1. klassi astus 3 õpilast: Laura Lorup, Oliver Truu ja Gerli Vassil, klassiõpetaja Tiina Grünberg. Koolis õpilasi sellel õppeaastal 54.