Reipalt koolipinki!

Kooliaastat alustati traditsioonikohaselt ülekoolilise matkaga “Reipalt koolipinki”. Matkatee viis seekord Laashoonele.