Rahvusvaheline haridusuuring PISA

Meie kooli 1996 aastal sündinud õpilased osalesid kõige suuremas rahvusvahelises haridusuuringus PISA 2012. Kokku osales selles uuringus enam kui 68 riiki. Kontrolliti õpilaste teadmisi matemaatikas ja loodusteadustes, funktsionaalses lugemisoskuses. Õpilased sooritasid kahetunnise kirjaliku testi, täitsid taustaküsimustiku. Peale puhkepausi täideti arvutites elektrooniline test.