Prof H.Jaaksoni 16. mälestusvõistlused matemaatikas Saarepeedi Koolis

24. jaan. 2013. a. kell 12.45 – 15.00

1. Juhend 7. – 9. klassi võistkondadele.
Ootame Teie koolist 3-liikmelist võistkonda (igast klassist üks õpilane). Võistlus toimub traditsiooniliselt kahes osas: 1.osa – peastarvutamine, 2.osa – ülesannete lahendamine.

1.osa – peastarvutamise 30 ülesannet koostab Saarepeedi Kool. Aega lahendamiseks 15 minutit, võistlus on individuaalne. Pärast punktid liidetakse.

2.osa – teiste koolide poolt esitatud ülesannete lahendamine. Selle osa tarvis palume igal koolil kaasa võtta 2 ülesannet, mis on paljundatud viies eksemplaris eraldi lehtedel. Samal lehel peaks olema ruumi ka ülesande lahendamiseks. Oma kooli poolt esitatud ülesandeid õpilased ei lahenda. Õpilastega kaasas olev õpetaja parandab ja hindab teiste koolide õpilaste lahendusi. Kaasa võtta ka lahendused ning punktisüsteem. Iga ülesande õige lahenduskäik võiks anda 5 punkti.

2. Juhend 1. – 4. klassi võistkondadele.
Algklasside võistlusel osalevad õpilased 1.- 4. klassini, igast klassist üks õpilane. Võistlus on individuaalne, kusjuures selgitatakse välja koolide paremusjärjestus.

Võistlus toimub neljas osas:

1. Peastarvutamine – tehted antakse paberil, arvutamiseks on aega 3 minutit.

2. Tekstülesannete lahendamine – I poolaasta õppematerjali alusel.

3. Nuputamisülesannete lahendamine.

4. Geomeetriaülesande lahendavad koos 1. ja 2. klassi ning 3. ja 4. klassi õpilased.

Igal koolil palume kaasa tuua kõikide klasside tarbeks üks tekst- ja nuputamisülesanne (ka lahenduskäigud), mis oleks paljundatud viies eksemplaris eraldi lehtedel. Samale lehele peaks jääma ruumi ülesande lahendamiseks.
Oma kooli poolt toodud ülesandeid õpilased ei lahenda.

Hindamine.
• Tekstülesande õige lahendus annab: 1. klassis – 3 punkti
2. klassis – 5 punkti
3. klassis – 5 punkti
4. klassis – 7 punkti
• Nuputamisülesannet hinnatakse alljärgnevalt:
2 punkti – ülesanne täielikult lahendatud
1 punkt – ülesanne osaliselt lahendatud
• Peastarvutamises annab iga õige vastus punkti.