Pommiohutuse koolitus. Läbiv teema tervis ja ohutus. Lõuna-Eesti pommigrupp

Pommiohutuse koolitus. Koolituse sihtgrupiks on 6-8. klassi õpilased ja teemade valikul on lähtutud Põhikooli Riikliku Õppekava läbivast teemast „Tervis ja ohutus“.
Loengu kestvuseks on kaks õppetundi ja see sisaldab ettekannet, õppefilmi ja näidismaterjale. koolituse viib läbi Lõuna-Eesti pommigrupp.
Toimub 6. ja 7. tunni ajal kell 13.25-14.10; 14.20-15.05