Päästeteemaline koolitus

Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetustöö büroo vanemspetsialist Eda Mõim kohtus 5.-7. klassi õpilastega. Ta andis noortele eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi, kuidas ohtusid ette näha ning hakkama saada erinevates hädaolukordades. Peamisteks teemadeks oli vee- ja tuleohutus. Osalejatele kingiti temaatilised märkmikud.

1.-4. klassi õpilastega kohtus Viljandi komando pealik Mait Mürk. Koolituse käigus andis lastele ülevaate tavaelus ettetulevatest ohuolukordadest, selgitas õiget käitumist ja tegutsemist tulekahju korral. Arutatati läbi peamised tulekahju tekkepõhjused. Hädaabi number 112. Lisateema: ohutult veekogu ääres. Osalejatele kingiti raamat „Tean tulest“ ja ülesandelehed „Kodune evakuatsiooniplaan“, „Ohuolukorrad kodus“.