Päästealane ennetustöö

27. aprillil kohtus 6. kl, 7. kl ja 8. kl õpilastega Lõuna-Eesti Päästekeskuse ennetustöö büroo vanemspetsialist Eda Mõim.
Ta rääkis veeohutusest, tuleohutusnõuetest ja kuidas käituda siis kui tulekahju on puhkenud.