Otto Wilhelm Masing- 150

8. nov tähistasime valgustusliku kirjaniku, ajakirjaniku ja keelemehe Otto Wilhelm von Masingu 150 sünniaastapäeva kogunemisega. 7. kl õpilased Hannabel, Kalmer, Kristin ja Karolin andsid ülevaate Otto Wilhelm Masingu elust ja tööst. Saime teada, et Masing võttis südameasjaks anda talupojale uusi teadmisi. Ta koostas kooliõpikuid ja kalendreid, tõlkis eesti keelde seadusi ja ametlikke määrusi, avaldas kirjutisi, pani aluse  eesti aimekirjandusele ja ajalehele „Maarahva Nädalaleht”, võttis kasutusele uusi oskussõnu ning püüdis eesti keele ortograafiat muuta keele hääldusele lähedasemaks. Ortograafiaalastest uuendustest oli tähtsaim õ-tähe kasutuselevõtt.
Õpilasi juhendas emakeeleõpetaja Marge Kuslap.