Õppeprogramm Soomaal “Elurikkus rabas” 5.-9. kl

5. – 9. klass. Väljasõit kooli juurest kell 8.30. Programm tutvustab rabade mitmekesist elustikku. Ülevaade rabast kui kooslusest ja liikide omavahelistest seostest. Õpitakse tundma rabas elavaid ja rabaga seotud organisme.