Ohutusõppekoolitus 4.-6. kl õpilastele

25. märtsil viis Lõuna-Eesti Päästekeskuse ennetusspetsialist Eda Mõim  läbi ohutusõppekoolituse. Eesmärgiks oli anda noortele eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi, kuidas ohtusid ette näha ning hakkama saada erinevates ohuolukordades.
Koolituse teemad
Tuleohutus :
o teadlik käitumine – iga kodu tuleohutuse alus
o tulekahju areng ruumis ja sisetulekahju mõju inimesele (suits,
põlemisgaasid sh. vingugaas)
o tulekahju korral tegutsemise põhireeglid
o tulekustuti-ja teki kasutamine
Veeohutus :
o turvaliseltveekogu ääres(käitu oma võimeid ja ohtusid arvestades)
o tegutsemine veeõnnetuse korral
Pommiohutus:
o kui leiad lõhkekeha, mis võib olla plahvatusohtlik
o mida peab teadma ilutulestiku kasutamisest