RAJALEIDJA karjääriinfo ja nõustamine, 8. ja 9. kl

“Tagasi kooli” raames külastab nõustamiskeskus RAJALEIDJA kooli 28. aprillil kell 12.30, 2 x 45 min.
Külla tulevad karjääriinfo spetsialist Eliise Vainurm ja psühholoog Janika Kersten.
1. 45 min, tutvustatakse RAJALEIDJA tööd. Räägitakse koos psühholoogiga noortele Viljandimaa Rajaleidja keskusest ja erialast, millega psühholoog ja kärjääriinfo spetsialist tegelevad.
2. 45 min, karjääriinfo spetsialist Eliise Vainurm räägib edasiõppimisvõimalustest ja karjääriga seonduvast, Toimub 8. ja 9. klassile infoloeng, kus käsitletakse võimalusi pärast põhikooli ja miks on oluline karjääriplaneerimine. ;
Psühholoog Janika Kersten on need 45 minutit vaba, ta tegeleb sellel ajal mõne õpilasega individuaalselt, kes vajab nõustamist. See õpilane/õpilased võivad olla 1.- 7. kl