Naljapäev…

… algas 5. klassi naljadega ning päeva tutvustamisega. Suuremad klassid jahtisid ja pildistasid koolimajas ernevaid kohti. Kõige nobedamad olid viiendikud.
Koolipere oli riietunud kevadiselt ning kevadetüdrukuteks valiti Keiti Lass, Marleen Jõgi ja Merle-Maria Saul. Kevadepoisiks sai Kulno Kipper.
3. ja 4. tunni ajal tutvustas projekti “Prügila tuleb külla” Toomas Laimets, kes igapäevaselt teeb tööd Väätsa prügilas. Huvitav oli kuulata ja vaadata, kuidas kodudes tuleks prügi sorteerida ning sellega meie keskkonda puhtana hoida. Samuti oli põnev teada, et paljud pakendid lähevad taaskasutusse ehk uuele kasutusringile.