Loovtööde kaitsmine

Esmaspäeval, 2.mail kaitsesid 8. klassi tüdrukud Grete ja Kaili edukalt komisjoni ees oma loovtööd “Traditsioon ja innovatsioon. Tantsu õpetamine nooremale koolieale”. Juhendajateks õp.Mare ja õp. Krista

Loovtöö sisuks oli:

1) õpetada 1.-3. klassi tüdrukutele rahvatants “Raabiku”

2) luua omaloominguline tants “Raabiku” muusikale

3) õpetada 1.-3. klassi tüdrukutele selgeks ka uusloominguline tants

4) teha väike uurimustöö rahvatanstu ajaloost

5) vormistada teoreetiline ja praktiline osa korrektseks uurimustööks

Tüdrukud koos oma juhendajatega esitasid komisjonile mõlemad tantsud – nii traditsioonilise kui innovaatilise “Raabiku” ning tutvustasid kogu protsessi suuliselt.

Komisjonil jagus ainult kiidusõnu!

Raabiku grupp

tants Raabiku

koos juhendajatega

Raabiku tants