Lodjaga Võrtsjärvel ja kalamuuseumis

26. sept hommikul kogunesime kogu kooliperega Jõesuusse, et MTÜ Lodjaseltsi eestvedamisel lodjaga retk Limnoloogia Külastuskeskusesse ette võtta. Järvel oli mõnus nautida karget sügisloodust, kogeda head lainetust, binoklitega veelinde jälgida ning osa saada lodjameeskonna külalislahkusest. Peale 2,5 tunnist retke järvel järgnes õppetund kalamuuseumis.  Muuseumis tutvustatati Eesti siseveekogudes elavaid organisme ja sisevete kalandust. Näha võis täitsa elus eestis elavaid mageveekalu. Seda eksponeeriti  15 akvaariumis. Esindatud on rohkem kui pooled meie mageveekalade liikidest, lisaks mõned selgrootud ja veetaimed. Näha võis ka püügivahendeid. Peale töölehtede täitmist, kus tuli ära tunda erinevaid kalaliike, asusime koduteele.