Liiklusohutuse projekt

Viljandi noorsoopolitseinikud viisid läbi 3. – 6. kl õpilastele liiklusviktoriini ja värvisid koos õpilastega asfaldile turvalise liiklemise alaseid hoiatus- ja õpetussõnu. Eesmärgiks vähendada lastega toimuvaid liiklusõnnetusi ja parandada teadmisi liiklusohutusest.
peatu, kuula, vaata