Leie Laulu- ja Luulelind´2013

3. veerandi viimasel päeval selgusid juba 18. korda parimad lauljad ja luulelugejad.

Väikeseks laululinnuks kuulutati Laura Lorup. Eripreemiad said Oliver Truu ja Keiti Lass.

Suureks laululinnuks laulis end Marleen Jõgi. Äramärkimist leidsid Hanna Maria Tootsi ja Kalmer Keerup. Publiku lemmikuks osutus Karolin Puranen.

Väikese luulelinnu auhinna võitis Laura Lorup. 2.-3. kohta jagasid Rando Raadik ja Oliver Truu. Eripreemiatega pärjati Marten Hämäläinen ja Pauline Simona Sepp.

Keskmise luulelinnu tiitli võitis Moonika Lembavere, 2. koht Karolin Puranen ja 3. koht Hannabel Dreving. Eripreemia said Kärolin Vaht ja Janari Türkson.

Vanema astme luulelinnu auhinna võitis Jaanus Vaht. Tema tunnistati ka publiku lemmikuks. 2. koha sai Hanna Maria Tootsi ja 3. koha Marleen Jõgi. Eripreemiad jagati Tuuli Dimitrijevile, Karmo Ilmjärvele ja Janno Kivile.