Lastevanemate päev koolis

21.01 toimus koolis lahtiste uste päev, kus lastevanematel oli võimalus tunde külastada. Päev lõppes lastevanemate koosolekuga. Külaliseks oli seekord MTÜ Jako Nõustamis-ja koolituskeskuse psühholoog ja Maaülikooli õppejõud Marju Koor. Teemaks “Kui laps ei taha õppida”. Kooliaja keskendus õpimotivatsiooni languse põhjustele ja stressile, mida see lapsele tegelikult põhjustab ning pakkus lapsevanematele võimalusi, kuidas õpimotivatsiooni suurendada ja lapsega suhelda nii, et ta mõistaks paremini, miks õppimine on oluline.
Koolitus jätkus lastevanemate ja pedagoogide ühisaruteluga kohvilauas ja koolijuhi ettekandega päevakohastel teemadel.