Lastevanemate koosolek…

… toimus 28. okt. Peale koolidirektori tervitust viis filosoofiadoktor (ph D) pedagoogika alal, Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi haridusteaduste dotsent Piret Luik läbi koolituse teemal: “Laps Internetis”. Ta rääkis erinevatest ohumärkidest ja kuidas nendega hakkama saada, seoses laste Internetikasutusega. Peale kohvipausi jätkus erinevate kooliga seonduvate teemade arutelu. Elav arutelu päädis teemaga, võimalik hariduskorraldus Kolga-Jaani vallas. Kinnitati kooli hoolekogu koosseis. Õhtu jätkus koosolekutega klassides. Kell 17.00 alanud koosolek venis märkamatult hiliste õhtutundideni, kella 21.-ni.