Lastevanemate koosolek

Lastevanemate koosolek toimus 4. novembril. Külalisena tegi ettekande MTÜ Viljandimaa Nõustamis- ja õpiabikeskuse eripedagoog-logopeed Reet Nigol teemal “Kuidas suurendada õpilaste õpimotivatsiooni?” Direktor puudutas päevaelulisi küsimusi ja rääkis põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatustest. Arutelu jätkus lastevanematega ühises kohvilauas. Õhtu lõpetas klassikoosolekud.