Lastevanemate ja kooli ning lasteaiatöötajate ühine koosolek

Kolmap. 25.03 kell 18.00 -21.00 toimus lastevanemate tugigrupi eestvedamisel lastevanemate ja koolitöötajate ühine koosolek. Koosolekut juhatas hoolekogu esimees Janek Lass, kes ühtlasi andis ülevaate kooli hoolekogu liikmetele suunatud koolitusest Viljandis, kus ta osales.
Kokkusaamise eesmärgiks oli saada ühine pilt Leie kooli ja lasteaia tulevikust, rääkida läbi, mida keegi saab teha, et Leie kooli ja lasteaia põhjalt loodav kool-lasteaed areneks kohaks, kus lapsed tahavad olla ja mis neid arendab.
Teemad:
1. Anzori Barkalaja andis ülevaade Kolga-Jaani volikogu otsusest ja selle sisust.  Leie põhikool-lasteaia asutamise komisjoniliikmete tegevuskavast ning senistest eelkokkulepetest koostööpartneritega Tartu Ülikooli haridusinstituudis.
2. Leie kooli direktori ülevaade hetkeolukorrast ja kooli tegevustest 2015/16 õppeaastal.
3. Toimus arutelu, kuidas saavad lapsevanemad nii kooli ja lasteaia hoolekogude kaudu kui otse panustada, Leie kooli ja lasteaia paremaks keskkonnaks muutmiseks terviklahendusena juba sellest aastast.