Aadress:
Leie Põhikool
Leie 70303, Viljandi vald
Viljandimaa, Eesti

Kontaktid:
43 95135; 564 70332 – direktor
43 95131 – õpetajate tuba
direktori e-post: eero@leie.vil.ee
kooli e-post: kool@leie.vil.ee

Haridus- ja Teadusministeeriumi ekspert Põlva-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaal on Kaidi Maask, kaidi.maask@hm.ee , tel 735 0165 ja 5687 6407

Comments are closed.