Kohtumine riigikogu liikmetega

6. oktoobri keskpäeval leidis kooli aulas aset kohtumine riigikogu liikmete Liisa-Ly Pakosta ja Ülo Tulikuga. Neid saatis vallavanem Kalevi Kaur. Räägiti põgusalt riigiks olemisest ja riigikaitsest. Poisid avaldasid arvamust, et sõjaväeteenistus on ikka oluline. Lahku mindi tõdemusega, et kodulähedane kool on üks riigi püsimise alustest.