Kohtumine juhtivkonstaabli Harry Andressoniga…

… toimus 7. – 9. kl õpilastele reedel 16. nov. Teemaks oli, mida peab põhikooli õpilane teadma seadusandlusest. Õpilaste kohustused, õigused, karistused. Käsitleti veel meelemürkide ja liiklusohutuse teemat.