KIKI veeprogramm Loodis

26. mail sõitsid 5. ja 6. kl koos õpetaja Margitiga Loodi Ürgorgu, et tutvuda eluks vajaliku ainega vesi. Kus ja millisel kujul leidub maakeral vett, kuidas liigitatakse veekogusid, millised on peamised veekogu seisundit mõjutavad tegurid. Ja veel paljudele küsimustele otsiti vastuseid. Õpprprogramm andis võimaluse tutvuda veekogude uurimismeetodite ja – vahenditega. Põhjalikumalt õpiti tundama järvede ja järve-elustiku eripära ja tähtsust. Õppeprogrammi oluline osa käsitles veekogude kasutamise ja kaitsega seotud küsimusi.