Keemia ja füüsika teadusetendus

kell 12.30 – 13.15 1. – 5. klass, kunstiklassis
kell 13.25 – 15.05 6. – 9. klass, kunstiklassis

Läbi viivad Viljandi Gümnaasiumi noored

Viljandi Gümnaasiumi noored pakuvad kooli õpilastele huvitavat keemia ning füüsika teemalist teadusetendust, mida on vaatama oodatud kõik kooli õpilased.

Viljandi Gümnaasiumis anname ka kaasõpilastele vabaainet Loodusteadused praktikas, et õpilastel oleks võimalik raamatutes õpitud katseid oma silmaga näha ja isegi läbi viia. Etenduste peamine eesmärk on õpilastes tekitada huvi loodusainete vastu ja näidata, et loodusteadused ei koosne vaid raamatus olevast tekstist. Tegelikult on seoseid raamatutarkuste ja reaalse elu vahel. Lisaks tahame näidata, et õpetajad ei ole ainsad, kes on võimelised ägedaid katseid demonstreerima, vaid ka õpilased, kellel endal on huvi ja viitsimist planeerimisega tegeleda, saavad ka ise erinevaid eksperimente proovida.

Etendus hõlmab 30-45 minutit, mille jooksul selgitatakse õpilastele katse põhimõtet ja keemilist reaktsiooni ning lõpuks näidatakse katset ennast. Loomulikult kaasame etendusse ka publiku, aga enne eksperimendi juurde asumist tutvustame kindlasti ohutusnõudeid. Lisaks teadusteatri etendusele pakume ka õppeprogrammi, mis viiakse läbi klassiruumis, kus õpilased saavad ise proovida kõiki meie poolt selgitatavaid ja näidatavaid katseid. 3-4- liikmelistele gruppidele jagatakse vajalikud katse- ning ohutusvahendid, samuti katsetega seonduv tööleht, mida on võimalik enne kooskõlastada Teie kooli õpetajaga. Programmi on võimalik tuua tunnis parajasti käsitletavaid teemasid.

Programm on koostatud erinevale vanusegrupile. Õppeprogramm hõlmab kahte järjestikust koolitundi (90min). Esimeses osas viiakse läbi keemiateatri etendus. Õpilastele selgitatakse etenduses toimuvaid reaktsioone vastavalt vanuseastmele. Kindlasti kuulub etenduse juurde ka meeli värskendav pauk.

Kõik katsetes vajalikud vahendid hangivad korraldajad. Väike osa varasemalt sooritatud katsetest on jõudnud ka meie kodulehele http://teemekeemiat.eu