Karjäärinõustamine

Viljandimaa Noortekeskuse Teavitamis- ja Nõustamiskeskus vahendas koolis 9. klassi õpilastele noorte ja karjääriinfot ning pakkus karjäärinõustamist- aidates kujundada nendes teadlikku valikut edasises karjääriõppes. 22. nov viis Liina Valt läbi grupikarjäärinõustamise ja 23. nov Maarja Sagen karjääriinfoloengu.