Kalmetu Põhikooli, Leie Põhikooli ja Leie Lasteaed „Sipelgapesa“ ümberkorraldamise otsus

Kalmetu_PK_Leie_PK_ja_Leie_LA_Sipelgapesa_ymberkorraldamine_0