Hermann Jaaksoni 18. mälestusvõistlused matemaatikas

Toimus 22. jaanuaril traditsioonikohaselt Saarepedi Koolis ja korraldusel. Peastarvutamises 1. klasside arvestuses saavutas Artur Andreson 1. koha, Miia Vaher 2. kl arvestuses 4. koha, Romet Mägi 3. klasside arvestuses 4. koha ja Laura Lorup 4. klasside arvestuses 3. koha. Suuri esinadsid meie kooli Grete, Kalmer ja Karmo. Võistlus koosnes peastarvutamisest ja ülesannete lahendamisest. Suhteliselt keerulise punktisüsteemi (iga võiskond võttis kaasa ülesanded ja nende  lahendused andsid punkte teistele. Seega väga ebaühtlane ülesannete raskustase) kokkuvõttena 6. koht.