Ettevõtlus ja noorte aktiivsus

Kolga-Jaani kooli 8. kl õpilane Cärolyn Annus kohtus 16.01 meie kooli 5.-9. kl õpilastega, kus arutleti ettevõtlikkusest ja noorte aktiivsusest. Cärolyn tutvustas koolinoorte ettevõtlikkusideede  arenguprogrammi ENTRUM. Rääkis kuidas ta ise õppis läbi selle programmi iseseisvust ning hakkas seeläbi  ise oma elu  juhtima. Programmi läbimine julgustas  tal jääda truuks oma ideedele ning sai teadmisi, et nad edukalt ellu viia.