Etlusvõistlus Viljandi Linnaraamatukogus “Ellen Niiduga Midrimaal”