Eesti Maaülikooli Keskkonnakaitse Üliõpilaste Seltsi ja Tarbijakaitse ühisprojekt, “Tarbijakaitse ja säästev tarbimine” 7.-9. kl

7.-9. klass, kell 13.25 – 14.10 kabinetklassis