Avatud tunnid lastevanematele

22. jaanuaril toimus traditsioonikohaselt avatud tundide päev lastevanematele, kus oli hea võimalus tunde külastada ja vaadata kuidas  lapsed koolitunnis õpivad. Paraku tuli tõdeda, et vanemate osalus aasta aastalt jääb järjest napimaks. Päeva lõpus ühises vestlusringis tõdesime, et sellina päeva formaat on ilmselt  ammendunud ja  edaspidi tuleks midagi muuta. Miks ka mitte anda õpilastele võimalus ühel päeval erinevate õpetajate tundide külastamiseks. Siis avaneks näiteks ka 2. klassi õpilasel võimalus avastada füüsika või keemia tunni võlusid. Ainet mõtiskluseks on!