Avatud tunnid lastevanematele

17. jaanuaril toimus traditsioonikohaselt avatud tundide päev lastevanematele, kus oli hea võimalus tunde külastada ja vaadata kuidas  lapsed koolitunnis õpivad. Enam külastamist leidsid  seekord matemaatikatunnid.  Paraku tuli tõdeda, et vanemate osalus tervikuna jäi suhteliselt napiks.  Päev lõppes lastevanemate ja õpetajate ühisaruteluga kohvilauas.