Avatud tunnid lastevanematele

27. jaanuaril toimus traditsioonikohaselt avatud tundide päev lastevanematele, kus oli hea võimalus tunde külastada ja vaadata kuidas  lapsed koolitunnis õpivad. Enam leidis külastamist tantsutund. Kahjuks tuli tõdeda, et vanemate osalus jäi suhteliselt napiks. Päev lõppes lastevanemate ja õpetajate ühisaruteluga kohvilauas.