8. kl loovtööde teemad valitud

Põhikooli riikliku õppekava alusel korraldab kool läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö 8. klassis. Loovtöö temaatika valib kool, teemadevaliku teevad õpilased. Loovtöö teema ja hinne märgitakse põhikooli lõputunnistusele. Loovtööde kaitsmine toimub 30. mail.
1. Teisy Dimitrijev- Ühe pildi erinevad tehnikad (õp Tiina Grünberg);
2. Raigo Jõgi- Plastik minu ümber (õp Astra Aavik);
3. Kermo Kalso- Õpilaste toitumisharjumused (õp Maire Morev); 
4. Erki Liiv- Inglise keele portfoolio koostamine (õp Kai Klandorf);
5. Kert Mägi- Minu vanaema noorusaeg (õp Tiiu Uusma); 
6. Kristin Puranen- Minu raamat (õp Ulve Pedastik);
7. Karl Randmer- Energia sääst koolis, kodus (õp Jaan-Valdek Müller);
8. Oskar Randmer- Virtuaalne ekskursioon Venemaal (õp Irina Bogdan)
Loovtöö sõnastus võib töö käigus muutuda.