6. klasside õpioskuste olümpiaadil

12. okt Viljandi Paalalinna Koolis esindasid meie kooli Hannabel Dreving, Kalmer Keerup, Kristin Lass ja Karolin Puranen. Esineti tublilt ja saavutati 27 punktiga 9. koht. Ettepoole tulid vaid nö gümnaasiumid ja 0,5 punktiga Kalmetu Põhikooli võistkond. Kuna osaleti neljakesi siis kõige rohkem kimbutas ajapuudus, paari ülesande lahenduseni ei jõutudki. Üldine paremusjärjestus: 1. Viljandi Paalalinna, 2. Viljandi Kesklinna, 3. Viljandi Jakobsoni Kool.