4. klass Tartus26. mail sõitsime 4. klassiga Tartu. Kõigepealt õppekäik Tartu Ülikooli Loodusloomuuseumi loomi, kivimeid ja kivistisi uurima. Edasi ruttasime teaduskeskusesse AHHAA. Teadustunnis eraldasime DNA-d, proovisime, katsetasime kõikvõimalikke masinaid. Päev lõppes Lõunakeskuses uisutades ja 4D kinos, kus muide õpetaja oli esmakordselt.