3. kl õpioskuste olümpiaad Kalmetu Põhikoolis

Leie koolist osalevad:
1. Miia Sass 2. kl
2. Romet Mägi 3. kl
3. Rando Raadik 3. kl
Saatja õpetaja Tiina Ojasson-Võsa