Monthly Archives: March 2018

Töötukassa töötoad

Posted in Koolielu, Sündmused

Leie Luule- ja laululind

Posted in Koolielu

Õigekirjavõistlus

Posted in Koolielu, Sündmused

Lugemiskoer

Posted in Koolielu, Sündmused

Eesti Merekool

Posted in Koolielu, Sündmused

KOV koostööprojekt ja link : https://poltsamaavald.kovtp.ee/noorteprojektid

Posted in Koolielu