Monthly Archives: November 2012

Kristin Lass, TV- 10 olümpiastardil

Viljandimaa TV- 10 olümpiastarti I etapil 28. nov Viljandi Viilhallis  osales Kristin Lass 50 m jooksus VT vanuseklassis, saades ajaga 8,24 12. koha.

Posted in Koolielu

Pimeda öö pidu…

… toimus 22. novembril. Korraldamise võttis enda peale 9. klass, eesotsas Marleeni, Hanna Maria ja Kaspariga. Võimlas toimusid esimesed pimeda öö olümpiamängud. Kohal olid erinevad maad/riigid. Võisteldi kõrreviskes, papptaldriku heites, kukerpallides ja Limbos. Kokkuvõttes said kõikide maade esindajad võidumedali kaela. … Continue reading

Posted in Koolielu

8. kl loovtööde teemad valitud

Põhikooli riikliku õppekava alusel korraldab kool läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö 8. klassis. Loovtöö temaatika valib kool, teemadevaliku teevad õpilased. Loovtöö teema ja hinne märgitakse põhikooli lõputunnistusele. Loovtööde kaitsmine toimub 30. mail. 1. Teisy Dimitrijev- Ühe pildi erinevad … Continue reading

Posted in Koolielu

Pommiohutuse koolitus. Läbiv teema tervis ja ohutus. Lõuna-Eesti pommigrupp

Pommiohutuse koolitus. Koolituse sihtgrupiks on 6-8. klassi õpilased ja teemade valikul on lähtutud Põhikooli Riikliku Õppekava läbivast teemast „Tervis ja ohutus“. Loengu kestvuseks on kaks õppetundi ja see sisaldab ettekannet, õppefilmi ja näidismaterjale. koolituse viib läbi Lõuna-Eesti pommigrupp. Toimub 6. … Continue reading

Posted in Sündmused

Koolidevaheline mälumäng “Pähklipureja”

Toimub 21. nov kell 13.00 Viljandis. Meie kooli esindavad: 1. Kaspar Keerup 9. kl 2. Erki Liiv 8. kl 3. Triin Randmer 7. kl 4. Kalmer Keerup 6. kl

Posted in Sündmused

Loeng seadusandlusest. Õpilaste kohustused, õigused, karistused. Juhtivkonstaabel Harry Andresson

Posted in Sündmused

Kohtumine juhtivkonstaabli Harry Andressoniga…

… toimus 7. – 9. kl õpilastele reedel 16. nov. Teemaks oli, mida peab põhikooli õpilane teadma seadusandlusest. Õpilaste kohustused, õigused, karistused. Käsitleti veel meelemürkide ja liiklusohutuse teemat.

Posted in Koolielu

Novembrikuu Eesti Mäng

… toimus reedel 16. nov. Seekord osutus parimaks ja kogus tabelisse 6. punkti võistkond “Puuma”, koosseisus: K. Pullisaar 5. kl, H. Dreving 6. kl, M. Suigusaar 6. kl, K. Randmer 8. kl ja M. Jõgi 9. kl. “Mängurid” kogusid teisena … Continue reading

Posted in Koolielu

Pimeda öö peo ajakava:

15.15-16.00 – õppimistund 16.00-17.30 – olümpiamängud võimlas (ettevalmistatud) 17.45-18.15 – õhtusöök 18.15-19.00 – klasside TV-saated aulas (ettevalmistatud esinemine) 19.00-19.30 – ühistantsud võimlas 19.30-20.30 – pimepeitus 21.00-21.30 – AK uudised aulas 22.00-24.00 – filmiõhtu aulas 24.00 – ÜLLATUS 00.00-07.00 – öörahu … Continue reading

Posted in Koolielu

Mardipäev…

toimus 9. novembri pealelõunal aulas. Mängisime koos läbi mardisantide külas-käimise alguslaulust alustades, soovidega lõpetades. Vahele mahtus maskide tutvustamine, mõistatamise mäng, viktoriini lahendamine ja mõnusad seltskonnatantsud. Kommid said kõik jagatud ning lusti ja rõõmu kõigile.

Posted in Koolielu