1. ja 3. klass Aimla metskonnas

1. ja 3. klass osalesid RMK Aimla looduskeskuse programmis Metsa meeltega. Mihkel Maala selgitas, missuguste meeltega metsa minna ja mida metsas kuulata-vaadata. Lisaks suurtele puudele uurisime luupidega ka väiksemaid taimi. Lõpuks jõime rohuteed ja grillisime viinereid.