LEIE PÕHIKOOL ON KOOL

  • kus 1. – 9. klassis õpib 28 (01.09.2019) õpilast, keda juhendab 11 õpetajat ja ringijuhti
  • kus õppetöö käib põhikooli riikliku- ja lihtsustatud õppekava järgi
  • mille ruumides  asub avatud Internetipunktiga Leie Raamatukogu
  • kus tegutseb Leie Noortekeskus
  • kus kõrvuti töötavad Leie lasteaed Sipelgapesa ja kool
  • kus võib kaasa lüüa erinevates huvialaringides: mudilaskooris, neidude ansamblis, spordiringis, loodusringis, meisterdamisringis.
  • kus antakse välja kooli oma lehte Leie Täht

Ilmunud on Leie Täht nr. 96 (november 2016)

Kuuldemäng K. Soans “Alpakade kuningas, rõõmus diplomaat” – osalised: Leie Põhikooli õpilased”. KUULA SIIT. Salvestatud 29. mail 2015 Eesti Ringhäälingumuuseumis


Comments are closed.

Uudised ja teated